ZiMT

Certificeerbare geïntegreerde medische technologie en IT-systemen op basis van open standaarden in operatiekamers en ziekenhuizen

In het kader van het project „Zertifizierbare integrierte Medizintechnik und IT-Systeme auf Basis offener Standards in Operationssaal und Klinik“ (ZiMT) hebben geselecteerde bedrijven uit Noordrijn-Westfalen op basis van het OR.NET-project, een geïntegreerd operatiekamersysteem met inbegrip van een centraal werkstation ontwikkeld. Het doel was een netwerk op te zetten voor de duurzame ontwikkeling en bestendiging van de gebruikte technologieën en normen

Korte informatie

 • Start van het project:1 juli 2016
 • Doorlooptijd tot 30 juni 2019
 • Actieve partner

Het project heeft ertoe geleid dat op het precommerciële gebied van medisch-technisch onderzoek en ontwikkeling, basisconcepten voor een veilig dynamisch netwerk van componenten in operatiekamer en ziekenhuis zijn ontstaan. Deze concepten zijn gebaseerd op een open standaard die gesynchroniseerd is met de huidige nationale en internationale normalisatie-activiteiten.

steute Meditec was als partner betrokken bij het project en heeft op basis van de ontwikkelde standaarden besturingssystemen ontwikkeld die met diverse medische apparaten communiceren.

ZiMT is eind juni 2019 succesvol afgesloten en zal nu worden voortgezet in het project "Process optimization through integrated medical products in operating theatres and clinics“ (PriMed). steute Meditec is ook in dit vervolgproject een geassocieerde partner. Het doel van PriMed is het creëren van basisconcepten en eerste haalbaarheidsstudies voor optimalisatiemaatregelen ten behoeve van de perioperatieve processen in de zin van "Krankenhaus 4.0" - door het gebruik van een fabrikant-onafhankelijk, open netwerk. Ook hier dient de "SDC"-norm volgens ISO/IEEE 11073 als basis.

Belangrijkste werkterreinen - ZiMT

 • OK-netwerken
 • Mens-machine-interactie: grafische gebruikersinterfaces, novel input/output devices, modulair ontwerp en implementatie gebruikersinterface OK
 • Goedkeuring van medische apparaten in een netwerk
 • Standaardisatie
 • Demo-, test- en opleidingscentrum voor medische apparaten in een open netwerk

Projectpartner

 • Beger Design
 • Localite GmbH
 • Chair of Applied Medical Engineering - mediTEC, RWTH universiteit van Aachen
 • Clinic for Neurosurgery, University Hospital Aachen
 • Clinic for Orthopaedics, Clinic for ENT and Plastic Head and Neck Surgery, University Hospital Aachen
 • steute Technologies GmbH & Co. KG
 • SurgiTAIX AG (leiding consortium)