Projectmanagement

De makkelijke weg naar de optimale gebruikersinterface

Een besturingssysteem is ideaal wanneer het optimaal is aangepast aan het bijbehorende medische apparaat. Dat wil zeggen: Het kan het beste tegelijk met het medische apparaat en in nauwe samenwerking met de ontwikkelaars tot stand komen.

Om dit proces enerzijds te vergemakkelijken en om anderzijds de optimale individuele oplossing te vinden, maken we graag gebruik van projectmanagementmethodes (V-model) en hebben we een "typisch" ontwikkelingsproces gedefinieerd. Het omvat de volgende stappen:

  • Projectinitiatie
  • Conceptie (incl. specificatieblad, specificatie van de eisen, traceerbaarheidsmatrix)
  • Ontwikkeling
  • Verificatie
  • Serievoorbereiding
  • Projectafsluiting

Onze diensten

Een professioneel managementteam begeleidt de ontwikkeling, die niet hoeft te eindigen met de kant-en-klare gebruikersinterface. Want onze diensten omvatten ook:

  • Tests en inspecties volgens de relevante nationale en internationale normen en documentatie in overeenstemming met de normen
  • Certificering als onderdeel van het medische apparaat
  • Certificering van de draadloze module/het draadloze systeem
  • Ondersteuning ter plaatse

 

Flyer projectmanagement (EN)