MERLIN

Slimme draadloze MID-sensorsystemen voor IOT-toepassingen

MERLIN is een divisie-overschrijdend project van de draadloze sensornetwerkoplossing steute Leantec en steute Meditec. MERLIN heeft als doel de ontwikkeling van 3D-geprinte sensoren voor de afzonderlijke netwerkverbinding van machines, apparaten en toepassingen in het internet der dingen (IoT). De uitvoering vindt plaats met behulp van een fusie en combinatie van de technologiegebieden Additive Manufacturing (AM) en Mechatronic Integrated Devices (MID). Het project is in maart 2021 van start gegaan.

Korte informatie

  • Start van het project: 1 maart 2021
  • Doorlooptijd tot 31 augustus 2023
  • Actieve partner

In het kader van MERLIN moeten de nieuwe toepassingsmogelijkheden van AM-MID-applicaties worden geanalyseerd en gekarakteriseerd, en moet de bestaande kloof tussen de behoefte aan afzonderlijke sensoren en de momenteel beschikbare verbindingstechnologieën worden gedicht. steute onderzoekt het concrete gebruik van geïntegreerde antennes in verschillende toepassingsgebieden binnen deze applicatie.

Op basis van de eerste resultaten worden concrete schema's geanalyseerd, die aanwijzingen bevatten voor ontwerp, productiespecifieke beperkingen en oplossingsaspecten. Op basis van deze inhoud worden specifieke demonstratoren gevalideerd. De aanpak zorgt voor een optimaal procesinzicht en ontwikkelt tegelijkertijd een systematiek die andere ondernemingen toegang biedt tot de technologie en naar verantwoorde productiekosten streeft.

Leer meer over MERLIN in onze virtuele presentatie.
» naar de presentatie

Projectpartner

  • Berg & Co. GmbH Spanntechnik
  • CP contech electronic GmbH
  • Fraunhofer Institute for Mechatronic Systems Design
  • Lenze SE
  • steute Technologies GmbH & Co. KG
  • OWL University of Applied Sciences and Arts