Samenwerking op onderzoeksgebied

Op weg naar de OK van de toekomst

In de operatiekamer worden steeds meer medische apparaten, elk met een zeer complexe functie, gebruikt. Bovendien worden de apparaten steeds vaker samen bediend en vereisen dus tegelijkertijd de aandacht van de chirurg. Dit maakt een intuïtieve bediening van de medische apparaten met een volledige concentratie op de patiënt lastig.

Een oplossing hiervoor is de "OK van de toekomst". Bekende fabrikanten van medische apparaten streven naar een veilig dynamisch netwerk van componenten in de operatiekamer en het ziekenhuis - op basis van een open, gestandaardiseerd communicatieprotocol.

Basis: "Service-oriented Device Connectivity"(SDC)

Deze norm staat bekend als "Service-oriented Device Connectivity" (SDC), waarvan de basisprincipes al zijn beschreven in een groep van normen (ISO/IEEE 11073). De basis voor deze standaardisatie werd gelegd in het door de overheid gefinancierde project OR.NET, dat nu wordt voortgezet als een onderzoekssamenwerking.

Sinds enkele jaren is steute Meditec betrokken bij onderzoeksprojecten naar netwerksystemen in de operatiekamer, zoals OR.NET, PoCSpec, ZiMT en OPtimal. Alle projecten streven een gemeenschappelijk doel na, interoperabiliteit: Het gebruik van een gemeenschappelijke gebruikersinterface voor verschillende medische apparaten.

Om dit doel volledig te bereiken, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • Beschrijving van een norm als basis voor internationale normen
  • Ontwikkeling van uniforme goedkeuringsprocedures voor chirurgische omgevingen
  • Beschrijving van algemeen geldende testprocedures voorafgaand aan de goedkeuring
  • Ontwikkeling van methoden die het risicobeheer van openlijk in een netwerk opgenomen medische apparaten in een geïntegreerde chirurgische omgeving ondersteunen
  • Definitie van een simulatieomgeving om het netwerk van medische apparaten en softwarecomponenten te testen en valideren aan de hand van verschillende parameters

Onderzoeksprojecten

Duitse fabrikanten van medische apparaten uit de meest uiteenlopende disciplines zijn de eersten ter wereld die een open netwerk van medische apparaten in de operatiekamer kunnen implementeren. In dit verband neemt steute Meditec deel aan verschillende onderzoeksprojecten, die op de volgende subpagina's kort worden gepresenteerd. Bovendien ontwikkelt het bedrijf voor deze taken ook besturingssystemen die met verschillende medische apparaten via "plug & play" kunnen worden bediend en die als universeel besturingssysteem in de operatiekamer van de toekomst zullen worden gebruikt.

Wat onze partners zeggen …

"De nieuwe IEEE 11073 SDC-norm is de kerntechnologie die het mogelijk maakt om in de toekomst in netwerken samen te werken met medische apparaten. De technologie maakt de naadloze samenvoeging van verschillende medische technologieën voor integratie in klinische waardeketens mogelijk."

Prof. Dr. Thomas Neumuth

Innovation Center Computer Assisted Surgery (ICCAS)

Universiteit Leipzig | Medische Faculteit

OR.NET e.V.

In OR.NET e.V. hebben spelers uit de industrie, ziekenhuizen en het onderzoeksveld de krachten gebundeld om de genetwerkte open OK van de toekomst te realiseren. Het is onze visie om veilige en dynamische apparaat-tot-apparaat-communicatie tot stand te brengen met behulp van moderne informatie- en communicatietechnologie. Met dit systeem worden medische apparaten automatisch herkend en via plug-and-play door het apparatennetwerk in de OK geïntegreerd.

Na 15 jaar onderzoek heeft het door de BMBF gefinancierde OR.NET-project (tot 2016) alleen al door de meer dan 50 deelnemende projectpartners en ongeveer evenveel geassocieerde partners de grote maatschappelijke relevantie van onze aanpak aangetoond.

» meer informatie